SIB Inwestycje Kraków, Wieliczka - instalacje centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjne, centralnej ciepłej wody użytkowej (C.C.W.U.), wewnętrzne instalacje gazu, kotłownie i wymiennikownie

rodo

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,
Niniejszym informujemy, że SIB Inwestycje spółka z o.o. stosuje najwyższe standardy ochrony Państwa danych osobowych i danych szczególnych. Poniżej udostępniamy najistotniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO wskazujemy, że:

Warunkiem udzielenia usług przez SIB Inwestycje spółka z o.o. jest podanie przez Państwa danych osobowych.  

Administrator danych osobowych

Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest SIB Inwestycje spółka z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul. Łany 8, NIP: 6832081762, REGON: 1229274610, e-mail: sibinwestycje@sib.com.pl.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • przysyłanie korespondencji (art.6 ust. 1 lit. f RODO)

Odbiorcy danych

Państwa dane są przetwarzane przez pracowników SIB Inwestycje spółka z o.o. i mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi między innymi  w zakresie:

 • księgowych
 • Informatycznych
 • usług prawnych

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

SIB Inwestycje spółka z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie na terenie Unii Europejskiej i nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez SIB Inwestycje spółka z o.o. w celach archiwalnych, a w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego. Pana / Pani dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego

Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych

Zgromadzone przez Administratora dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

SIB Inwestycje spółka z o.o.