SIB Inwestycje Kraków, Wieliczka - instalacje centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjne, centralnej ciepłej wody użytkowej (C.C.W.U.), wewnętrzne instalacje gazu, kotłownie i wymiennikownie

Kontakt z SIB Inwestycje Kraków, Wieliczka

Kontakt
SIB Inwestycje spółka z o.o.

NIP: 6832081762
Regon: 122927461
BDO: 000366758
KRS: 0000474286 Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 10 000,00 PLN

PKO Bank Polski S.A.    96 1020 1068 0000 1402 0344 1649
Bank Pekao S.A.             11 1240 1444 1111 0010 5204 7630

Skontaktuj się z SIB Inwestycje Kraków, Wieliczka

Kontakt z pacownikami SIB Inwestycje Kraków, Wieliczka

Jak do nas Trafić?