SIB Inwestycje Kraków, Wieliczka - instalacje centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjne, centralnej ciepłej wody użytkowej (C.C.W.U.), wewnętrzne instalacje gazu, kotłownie i wymiennikownie

Co robimy? – instalacje centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjne, centralnej ciepłej wody użytkowej, gazowe, kotłownie, wymiennikownie

Co robimy

Głównym nurtem naszej działalności są modernizacje instalacji w zamieszkanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wykonujemy również instalacje w nowobudowanych budynkach.

Na zlecenie inwestora możemy uzyskać warunki techniczne i wykonać projekt budowy lub modernizacji instalacji sanitarnych.

Realizujemy prace z zakresu wykonawstwa instalacji sanitarnych

Instalacje Centralnej Ciepłej Wody Użytkowej (C.C.W.U.) - SIB Inwestycje Kraków, Wieliczka

Centralna Ciepła Woda Użytkowa (C.C.W.U.)

Dotychczas wykonaliśmy instalacje C.C.W.U. w ponad 100 budynkach wielorodzinnych w Krakowie i okolicach.
Instalacje C.C.W.U. są najbezpieczniejszym i coraz bardziej popularnym sposobem dostarczania ciepłej wody do naszych mieszkań.
Dzięki likwidacji piecyków gazowych problem czadu czy tlenku węgla przestaje CAŁKOWICIE istnieć!

W przypadku, gdy kominy spalinowe w budynku nie nadają się do dalszej eksploatacji, budowa instalacji C.C.W.U. jest najbardziej ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem.

Nasze doświadczenie sprawia, że wszystkie prace realizowane są tak, aby związane z tym niedogodności dla lokatorów trwały jak najkrócej.

Instalacje centralnego ogrzewania (c.o.) - SIB Inwestycje Kraków, Wieliczka

Centralne ogrzewanie (C.O.)

Posiadamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów z prawidłowym działaniem instalacji C.O.. Specjalizujemy się w kompleksowych wymianach instalacji C.O. na zamieszkałych budynkach, wymianie pionów i poziomów wraz z grzejnikami przy zachowaniu minimalnej ingerencji w istniejącą strukturę budynku.

Wykonujemy również modernizacje instalacji C.O. polegające na montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach oraz armatury równoważącej i regulacyjnej w piwnicach. Czynności te przynoszą około 20% oszczędności zużywanego ciepła.

Świadczymy również usługi płukania chemicznego instalacji C.O.

Wewnętrzne instalacje gazowe - SIB Inwestycje Kraków, Wieliczka

Wewnętrzne instalacje gazu

Przebudowujemy instalacje gazowe z wyniesieniem pionów i gazomierzy na klatkę schodową, co znacznie poprawia komfort użytkowania instalacji gazu w budynku.

Wykonujemy instalacje z rur stalowych łączonych przez spawanie oraz z rur miedzianych łączonych metodą zaciskową.

Na zlecenie inwestora przeprowadzamy także okresowe kontrole stanu szczelności instalacji gazowych.

Instalacje wodno-kanalizacyjne (wod-kan) - SIB Inwestycje Kraków, Wieliczka

Instalacje wodno – kanalizacyjne

Wymieniamy, naprawiamy, konserwujemy oraz wykonujemy nowe instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Posiadamy nowoczesne urządzenia do monitoringu wizyjnego przewodów kanalizacyjnych, dzięki którym jesteśmy w stanie precyzyjnie zlokalizować miejsce awarii. Ogranicza to do minimum ingerencję w strukturę budynku.

W zamieszkałych budynkach wielorodzinnych staramy się, aby prace przy wymianie pionów wodno-kanalizacyjnych były jak najmniej uciążliwe dla lokatorów.

Wymiennikownie i kotłownie - SIB Inwestycje Kraków, Wieliczka

Wymiennikownie i kotłownie

Przystosowujemy pomieszczenia węzłów cieplnych do standardów wymaganych przez dostawców ciepła.
Przeprowadzamy chemiczne czyszczenie wymienników typu JAD i płytowych.

Wykonujemy kotłownie gazowe, olejowe i na paliwa stałe lub modernizujemy istniejące układy.
Świadczymy usługi przygotowania dokumentacji i doprowadzenia do pozytywnego odbioru kotłowni przez UDT.